Warunki inwestowania Kwalifikator

Kwalifikator

Kalkulator pomocy publicznej
 • 1 Branża
  z wyłączeniem usług finansowych i ubezpieczeniowych oraz doradztwa prawnego i podatkowego
  pomoc publiczna nie jest udzielana na projekty/inwestycje w ramach takich branż jak: handel; hutnictwo żelaza i stali; sektor węgla; roboty budowlane; transport; wytwarzanie i dystrybucja energii; zbieranie, przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów. Celem szczegółowej weryfikacji planowanej działalności proszę o kontakt z zarządzającym obszarem
 • 2 Województwo
 • 3 Powiat
 • 4 Wielkość przedsiębiorcy
  do 10 osób, do 2 mln euro roczny obrót lub całkowity bilans roczny
  do 50 osób, do 10 mln euro roczny obrót lub całkowity bilans roczny
  do 250 osób, do 50 mln euro roczny obrót lub do 43 mln euro całkowity bilans roczny
  powyżej 250 osób, powyżej 50 mln euro roczny obrót lub całkowity bilans roczny
  Minimalny nakład jaki musi ponieść inwestor: wybierz wielkość przedsiębiorcy
 • 5 Wartość inwestycji
  Podana wartość jest mniejsza od wymaganej (minimalny nakład jaki musi ponieść inwestor). Wprowadź poprawną wartość.
 • 6 Podsumowanie

  Podsumowanie kwalifikatora

  Branża
  Lokalizacja projektu
  Wielkość przedsiębiorcy
  Koszty kwalifikowane projektu
  Poziom pomocy publicznej
  Dane kontaktowe
  Pobierz podsumowanie
  Kalkulator pomocy publicznej ma charakter poglądowy.
  Nie ma również zastosowania w przypadku dużych projektów inwestycyjnych
  (gdy koszty inwestycyjne przekraczają 50 mln Euro).

  Kwalifikator projektu inwestycyjnego nie uwzględnia kryteriów jakościowych w ocenie projektu. Celem weryfikacji planowanej inwestycji pod względem tych kryteriów proszę o kontakt z zarządzającym obszarem.