Contact

siedzibaIndustrial Development Agency JSC
ul. Nowy Świat 6/12
00-400 Warsaw 
Centrum Bankowo Finansowe - wejście "C"
(+48 22) 695 36 00
www.arp.pl
poczta@arp.pl

Siedziba oddziałuIndustrial Development Agency JSC Branch in Mielec
ul. Partyzantów 25,
39-300 Mielec
(+48 17) 788 72 36
(+48 17) 788 77 69
www.europark.arp.pl

Siedziba TarnobrzegIndustrial Development Agency JSC Branch in Tarnobrzeg
ul. Zakładowa 30,
39-400 Tarnobrzeg
(+48 15) 822 99 99
www.tsse.pl