Dlaczego my? Usługi finansowe

Oferta finansowania ARP dla przedsiębiorstw zlokalizowanych w SSE

Pożyczki przeznaczone na finansowanie:

 • przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z rozwojem prowadzonej działalności gospodarczej,
 • wsparcia płynności finansowej, zasilenia w kapitał obrotowy, finansowania kontraktów i zamówień,
 • wszelkich działań związanych z rozpoczęciem działalności gospodarczej w SSE – dla nowych inwestorów strefowych – tzw. „pożyczka na start”,
 • przedsięwzięć innowacyjnych,
 • przedsięwzięć restrukturyzacyjnych.

Okres finansowania, harmonogram spłaty kapitału, w tym okres karencji jest ustalany indywidualnie i elastycznie dla każdego finansowania, w zależności od potrzeb, przy czym najczęściej:

 • w przypadku finansowania inwestycji okres pożyczkowy wynosi do 7 lat,
 • karencja w spłacie kapitału w przypadku projektów inwestycyjnych, obejmuje okres do uruchomienia planowanej inwestycji,
 • pożyczki obrotowe mogą być udzielane na okres dłuższy niż rok, nawet na 3-5 lat,
 • minimalna kwota finansowania – 2 mln zł.

Zalety pożyczek ARP:

 • ARP S.A. nie pobiera opłaty za rozpatrzenie wniosku ani innych opłat o charakterze manipulacyjnym. Koszt finansowania dla przedsiębiorcy zamyka się w jednorazowej prowizji od udzielenia pożyczki oraz oprocentowaniu liczonym jako WIBOR + marża, przy czym przedsiębiorcy z SSE mogą liczyć na niższy poziom marży i prowizji,
 • w przypadku przedsiębiorców z SSE akceptowany jest niższy poziom wkładu własnego niż 20%, wymagane standardowo przy projektach inwestycyjnych i innowacyjnych,
 • w przypadku przedsiębiorców z SSE akceptowany jest niższy poziom zabezpieczeń niż standardowo wymagane 120% kwoty kapitału pożyczki,
 • ARP S.A. gwarantuje proste i przejrzyste zasady przy udzielaniu finansowania, istnieje możliwość łączenia pożyczki ARP S.A. z finansowaniem bankowym.

Dowiedz się więcej o finansowaniu ARP