Dlaczego my? Ulga podatkowa

Ulga podatkowa

Pomoc publiczna w formie zwolnienia podatkowego:

  • najwyższy dopuszczalny w UE pułap intensywności pomocy publicznej do 70% kosztów kwalifikowanych projektu inwestycyjnego. Wysokość pomocy jest zależna od lokalizacji i wielkości przedsiębiorstwa,
  • system zwolnień podatkowych i zachęt zgodny z prawodawstwem UE,
  • możliwość łączenia pomocy publicznej uzyskanej w SSE ze środkami z funduszy unijnych.

Pomoc publiczna stanowi pomoc regionalną udzielaną przedsiębiorcy z tytułu:

  • kosztów nowej inwestycji,
  • tworzenia nowych miejsc pracy.

Kwoty uzyskane przez przedsiębiorcę w ramach regionalnej pomocy publicznej otrzymane z innych źródeł podlegają kumulacji. Podstawą korzystania ze zwolnień podatkowych jest decyzja o wsparciu udzielana przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. w imieniu Ministra Rozwoju Pracy i Technologii.

ARP S.A. zapewnia kompleksową obsługę na każdym etapie inwestycji.