Dlaczego my? Doświadczenie

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jest spółką akcyjną w nadzorze Prezesa Rady Ministrów ze 100-procentowym udziałem Skarbu Państwa. Wspierając przedsiębiorstwa w prowadzeniu i rozwijaniu działalności, a także w realizacji procesów restrukturyzacji, odgrywa ważną rolę w zwiększaniu konkurencyjności polskiej gospodarki.

Szeroki wachlarz instrumentów wsparcia obejmuje zarówno produkty finansowe, jak i pomoc w realizacji przedsięwzięć, m.in. poprzez udostępnianie terenów inwestycyjnych i obiektów produkcyjnych w ramach zarządzanych przez ARP S.A. Specjalnych Stref Ekonomicznych. Spółka łączy partnerów zainteresowanych nawiązaniem współpracy przy realizacji projektów innowacyjnych. Aktywnie wspiera także branże przemysłu 4.0, jak sektor kosmiczny czy gry wideo.

Agencja Rozwoju Przemysłu posiada wieloletnie doświadczenie i kompetencje, które na polskim rynku uznawane są za unikalne. Dzięki temu spółka wypracowała indywidualne podejście do oceny projektów, które pozwala dostrzec szanse biznesowe w obszarach postrzeganych jako mało atrakcyjne lub zbyt ryzykowne.

W ramach Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju ARP S.A. współpracuje z kluczowymi polskimi instytucjami wspierającymi przedsiębiorców oraz dostarcza pakiety rozwiązań w odpowiedzi na bieżące potrzeby i wyzwania biznesowe.

Strefy w liczbach Euro-Park Mielec Euro-Park Wisłosan
Wartość zrealizowanych inwestycji od początku
działalności
10,0 mld PLN 8,1 mld PLN
Liczba wydanych zezwoleń - ogółem od początku
działalności
417 376
Łączna liczba miejsc pracy na terenie strefy Ponad 30 tys. Ponad 22 tys.
Liczba wydanych zezwoleń w 2017 r. 47 24
Deklarowane nowe miejsca pracy w 2017 r. wg
zezwoleń
1,4 tys. 2,2 tys.
Nakłady finansowe zadeklarowane w 2017 r. przez
inwestorów, którzy uzyskali zezwolenie na działalność
w strefie.
1,32 mld PLN 4,17 mld PLN
Liczba województw, w których znajdują się tereny
inwestycyjne objęte strefą
5 6
Liczba podstref 33 24
Obszar strefy 1 724 ha 1 877 ha

Referencje:

Janusz Zakręcki
Prezes Zarządu Polskich Zakładów Lotniczych Sp. z o.o.

Logo PZL Mielec

Otwarcie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC było ważnym wydarzeniem połowy lat 90., nie tylko w historii Polskich Zakładów Lotniczych Sp. z o.o., ale również całego regionu mieleckiego. Dzięki dogodnym warunkom działalności oferowanym przedsiębiorcom i licznym udogodnieniom został zahamowany postępujący upadek znaczenia naszego regionu. Przyciągnięcie nowych inwestorów, tworzenie kolejnych firm w ramach Strefy niewątpliwie sprzyja także rozwojowi PZL Mielec. Coraz więcej naszych dostawców i kooperantów to firmy funkcjonujące w Strefie, często w bliskim sąsiedztwie. Nie bez znaczenia dla funkcjonowania firmy w ramach Specjalnej Strefy Ekonomicznej jest także pozytywna atmosfera tworzona przez władze Strefy oraz lokalne władze samorządowe. Oba środowiska wkładają dużo wysiłku w kreowanie przedsiębiorczości i współpracy pomiędzy sektorami publicznym i prywatnym, sprzyjającej dobremu rozwojowi lokowanych w Strefie inwestycji.

Rafał Kalisz
Wiceprezes Zarządu FIBRAIN Sp. z o.o.

Logo Fibrain

FIBRAIN Sp. z o.o., założona prawie 25 lat temu, jest największą rodzimą firmą, która działa w sektorze fotoniki i technik światłowodowych. Firma FIBRAIN to stabilna produkcja high-tech i kluczowa wiedza know-how. Fundament badawczy, laboratoryjny i produkcyjny sprawił, że obecnie FIBRAIN jest liderem na polskim i zagranicznym rynku, a także kreatorem światowych innowacyjnych rozwiązań. Dzięki umiejscowieniu przedsiębiorstwa w Specjalnej Strefie Ekonomicznej i wykorzystaniu wynikających z tego benefitów firma FIBRAIN mogła nie tylko stworzyć więcej miejsc pracy, ale również przeznaczyć znacznie większe środki na nowe inwestycje oraz rozwój działu R&D, co z kolei pozwoliło uplasować ją wśród liderów branży światłowodowej na świecie. Dowodem na prężny rozwój firmy są chociażby liczne nagrody i wyróżnienia regionalne, krajowe, a także międzynarodowe.

Tadeusz Sanocki
Prezes Zarządu SPLAST Sp. z o.o. Sp. k.

splast

Decyzja o inwestycji w SSE EURO-PARK MIELEC podstrefa Krosno była decyzją szybką, ale trafioną. Bardzo dobra lokalizacja wraz z infrastrukturą, kompetencja ekspertów mieleckiego oddziału ARP S.A. oraz wsparcie lokalnych władz zapewniło sprawne przeprowadzenie inwestycji. Dziś ulgi podatkowe pomagają nam płynnie się rozwijać, a powodzenie naszej inwestycji to dobra wizytówka naszego miasta i regionu.

Adam Krępa
Prezes Zarządu Federal-Mogul Gorzyce Sp. z o.o.

Federal-Mogul Gorzyce Sp. z o.o. jest producentem szerokiego asortymentu komponentów dla motoryzacji, zarówno na rynek pierwotny, jak i wtórny. Firma posiada ponad 70-letnie doświadczenie produkcyjne. Jej kluczowym produktem są tłoki do silników spalinowych. Od 2001 r. firma działa w ramach amerykańskiej korporacji Federal-Mogul. Nawiązanie w 2010 r. współpracy z TSSE EURO-PARK WISŁOSAN pozwoliło na realizację kilku dużych projektów inwestycyjnych oraz zatrudnienie ponad 1,5 tys. osób. Dobre relacje i wysokie kompetencje pracowników tarnobrzeskiego oddziału ARP S.A. zapewniły firmie Federal-Mogul Gorzyce Sp. z o.o. sprawną realizację procedur strefowych w celu uzyskania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w TSSE. Oceniamy, że lokalizacja firmy na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN pozwoliła nam na uruchomienie kolejnych projektów inwestycyjnych i dalszy rozwój firmy.

Ryszard Jania
Prezes Zarządu Pilkington Automotive Poland Sp. z o.o.

Pilkington Automotive Poland jest jednym z największych producentów szyb samochodowych w Europie. Funkcjonuje w TSSE od 2010 r. Dotychczasowy charakter współpracy przybierał różne formy, m.in.: wynajem od TSSE hal produkcyjnych, zakup gruntu pod inwestycję nowego zakładu w Chmielowie, a także prowadzenie procesu rozszerzenia granic Strefy. Profesjonalizm pracowników oraz elastyczność i umiejętność adaptowania się organizacji TSSE do wymagań związanych z tymi trudnymi przedsięwzięciami pozwoliły odnieść sukces. W efekcie powstał zakład o zdolnościach produkcyjnych rzędu 5 mln szyb rocznie stosujący najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne i zatrudniający 1,5 tys. pracowników własnych i firm kooperujących.

Jacek Krupa
Dyrektor Zarządzający, Członek Zarządu Uniwheels Production Poland Sp. z o.o.


UNIWHEELS Production Poland Sp. z o.o. Grupa UNIWHEELS działająca na rynku światowym jest czołowym producentem felg aluminiowych dla przemysłu motoryzacyjnego. Na rynku europejskim zajmuje 3 miejsce. Podjęcie decyzji o rozbudowie firmy UNIWHEELS Production Poland w Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN, poprzez uruchomienie nowej linii produkcyjnej z zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań, pozwoliło na dalszy efektywny rozwój przedsiębiorstwa i zwiększenie udziału w rynku. Nasz zakład w podstrefie Stalowa Wola jest jednym z wiodących producentów felg aluminiowych. Jesteśmy przekonani, że współpraca z tarnobrzeską Strefą zaowocuje kolejnymi projektami inwestycyjnymi na terenie Stalowej Woli.