Aktualności Szykuje się rekordowy rok w pozyskaniu inwestorów w obszarach ARP S.A.

Szykuje się rekordowy rok w pozyskaniu inwestorów w obszarach ARP S.A.

Szykuje się rekordowy rok w pozyskaniu inwestorów w obszarach ARP S.A.

Mimo pandemii Covid-19 oraz zawirowań sanitarnych i gospodarczych, inwestorzy chętnie lokują kapitał nad Wisłą.

Do tej pory, stan na koniec sierpnia 2021r., Oddziały w Mielcu i Tarnobrzegu pozyskały 64 projekty inwestycyjne. W okolicach pierwszego półrocza osiągnięto już wynik jaki udało się zrealizować przez dwanaście miesięcy zeszłego roku.

Spośród  wszystkich inwestycji jakie zostaną ulokowane na obszarach tarnobrzeskiej i mieleckiej strefy zostanie zainwestowane ponad 1.5 mld zł, co przełoży się na powstanie blisko ośmiuset nowych miejsc pracy, utrzymanych zostanie niemal sześć tysięcy etatów.

Porównując powyższe dane r/r nastąpił wzrost w wydanych decyzjach o wsparciu o 137%, na koniec sierpnia 2020 r. Zarząd ARP S.A. wydał 27 decyzji o wsparciu.

Najpopularniejsze branże jakie w tym roku zainwestowały obszarach ARP S.A. to: spożywcza - 8, meblowa - 7, przetwórstwa drewna - 7, metalowa w tym obróbka i przetwórstwo stali - 7, branże związane z budownictwem - 6, inwestycje związane z tworzywami sztucznymi - 5, usługi IT oraz telekomunikacja - 5, motoryzacyjna - 5, producenci tektury i papieru oraz usługi poligraficzne - 4, oraz liczne branże z potencjałem badawczo -rozwojowym takie jak: branża lotnicza, OZE czy innowacyjny projekt elektro mobilności oparta o technologie wodorowe.

Lokowanie w obszarach TSSE i EURO PARK MIELEC branż z dużym potencjałem na przyszłość potwierdza wysoką atrakcyjność inwestycyjną naszego kraju i regionu oraz dodatkowo stale ją zwiększa. Polska staje się  hubem dla projektów innowacyjnych, przyciągając inwestycje z pokrewnych sektorów, a także dostawców i poddostawców.

ARP S.A.