Aktualności Podsumowanie 2020 roku Polskiej Strefy Inwestycji w ARP S.A.

Podsumowanie 2020 roku Polskiej Strefy Inwestycji w ARP S.A.

Podsumowanie 2020 roku Polskiej Strefy Inwestycji w ARP S.A.

Łącznie: 56 decyzji o wsparciu,  2 mld 374 mln zł zadeklarowanych nakładów inwestycyjnych, 1055 nowych miejsc pracy oraz ponad 11 tyś utrzymanych etatów to najważniejsze liczby trudnego bo pandemicznego roku 2020.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. zarządzająca SSE EURO-PARK Mielec oraz SSE EURO PARK WISŁOSAN wydała łącznie 56 decyzji o wsparciu z czego Oddział w Tarnobrzegu obsłużył operacyjnie 30 projektów inwestycyjnych a Oddział w Mielcu 26 inwestorów. Są to bardzo dobre dane, biorąc pod uwagę fakt, że od 20 marca, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia obowiązuje w Polsce stan epidemii. Co niezwykle istotne udało się zachować oraz stworzyć ponad 12 tyś etatów a inwestorzy poniosą ponad 2 mld zł nakładów inwestycyjnych.

Polska Strefa Inwestycji jest programem który wyrównuje szanse rozwoju wszystkich polskich regionów, a dociera zwłaszcza do tych słabiej rozwiniętych o wysokiej stopie bezrobocia. Przepisy PSI są zachętą do działań w tworzenie wysokojakościowych miejsc pracy, które zwłaszcza teraz, w czasie epidemii Covid-19, mogą sprawić, że ewentualne spowolnienie gospodarcze nie będzie tak dotkliwe dla lokalnych przedsiębiorców. Analiza firm, które funkcjonowały w kryzysie lat 2008 – 2009 pokazała, że inwestorzy działający w Specjalnych Strefach Ekonomicznych najrzadziej ogłaszali upadłość i najmniej redukowali etaty spośród całości przedsiębiorstw działających w Polsce. Od ponad dwóch lat cała Polska jest jedną wielką Specjalną Strefą Ekonomiczną.

Dziękujemy za zaufanie w minionym roku oraz zapraszamy wszystkich zainteresowanych do kontaktu,

Dobrego Roku 2021 r.

ARP S.A.