Aktualności Konkurs Szybka Ścieżka do innowacji czeka na zgłoszenia

Konkurs Szybka Ścieżka do innowacji czeka na zgłoszenia

Konkurs Szybka Ścieżka do innowacji czeka na zgłoszenia

Celem projektów jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej. W konkursie, który jest podzielony na dwie rundy, mogą wziąć udział przedsiębiorstwa, również z jednostkami naukowymi w ramach konsorcjum. Konkurs bez ograniczeń tematycznych. Projekty muszą być realizowane poza województwem mazowieckim (kategoria regionów słabiej rozwiniętych).

Dla kogo?

  • przedsiębiorstwa,
  • konsorcja przedsiębiorstw, składające się z maksymalnie 3 podmiotów,
  • konsorcja naukowo-przemysłowe, składające się z maksymalnie 3 podmiotów, w tym co najmniej 1 przedsiębiorstwa i co najmniej 1 jednostki naukowej. Liderem jest zawsze przedsiębiorstwo.

Na co?
Na realizację badań przemysłowych, prac rozwojowych (obowiązkowych w projekcie) oraz prac przedwdrożeniowych.

Zakres tematyczny
Dla konkursu nie ma określonego zakresu tematycznego. Projekt dofinansowany w konkursie musi wpisywać się w co najmniej jedną Krajową Inteligentną Specjalizację (KIS).

Budżet konkursu
300 000 000 zł, w tym:

100 000 000 zł – na projekty w I rundzie,
200 000 000 zł – na projekty w II rundzie.

Dofinansowanie
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych:
1 000 000 zł – w przypadku projektu realizowanego samodzielnie przez MŚP,
2 000 000 zł – w przypadku pozostałych projektów.

Harmonogram konkursu
Data ogłoszenia: 15 lutego 2021 r.
Rozpoczęcie naboru wniosków: 22 marca 2021 r.
Zakończenie naboru wniosków: maksymalnie 4 maja 2021 r.
Konkurs podzielony jest na dwie rundy:

I runda (tylko dla dużych przedsiębiorstw oraz ich konsorcjów) – nabór wniosków od 22 marca do maksymalnie 12 kwietnia 2021 r.
II runda (tylko dla MŚP oraz ich konsorcjów) – od 13 kwietnia do maksymalnie 4 maja 2021 r., do godz. 16:00.

Ważna informacja: z uwagi na kończące się środki na dofinansowanie projektów w ramach POIR,  nabór wniosków w danej rundzie konkursu zostanie zamknięty, gdy suma wartości dofinansowania w złożonych wnioskach w ramach tej rundy przekroczy 500% jej alokacji (z zastrzeżeniem, że nabór wniosków w rundzie będzie trwał co najmniej 7 dni).

Wyniki konkursu:
Czas od zakończenia naboru wniosków w danej rundzie konkursu do dnia publikacji list z tej rundy to maksymalnie 120 dni.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych: 50 000 000 euro

Więcej informacji na stronie internetowej

ARP S.A.