Aktualności ARP S.A. rozpoczyna cykl webinariów prezentujących ofertę wsparcia finansowego dla małych i średnich przedsiębiorstw

ARP S.A. rozpoczyna cykl webinariów prezentujących ofertę wsparcia finansowego dla małych i średnich przedsiębiorstw

ARP S.A. rozpoczyna cykl webinariów prezentujących ofertę wsparcia finansowego dla małych i średnich przedsiębiorstw

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. bierze aktywny udział w realizacji działań przewidzianych w Tarczy Antykryzysowej. Na aktywności służące przeciwdziałaniu skutkom epidemii spowodowanej rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 otrzymała 1,7 mld zł. Środki te przeznaczone są na instrumenty wsparcia oferowane przedsiębiorcom przez ARP S.A. wspólnie z ARP Leasing Sp. z o.o. Są to:

  • pożyczka obrotowa na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym z karencją w spłacie rat kapitałowych do 15 miesięcy,
  • pożyczka obrotowa na finansowanie wynagrodzeń w celu utrzymania zatrudnienia i kontynuacji działalności przedsiębiorcy,
  • refinansowanie leasingu operacyjnego pojazdów pow. 3,5 t (także naczep) z karencją w spłacie rat leasingowych do 12 miesięcy i wydłużeniem ponadnormatywnego okresu spłaty o 1 rok,
  • leasing maszyn i urządzeń dla klientów z sektora MŚP poszkodowanych na skutek pandemii COVID-19 pod nazwą #Maszyneria.

Pierwsze z cyklu webinariów skierowanie do przedsiębiorców z województw wielkopolskiego, zachodniopomorskiego i lubuskiego odbędzie się 24 września br. o godz. 13.00. O kolejnych będziemy informować na stronie: www.arp.pl. , www.arp-tarcza.pl. ,  https://pfr.pl oraz w naszych mediach społecznościowych.

Kolejny, dedykowany jest dla przedsiębiorców z województw podkarpackiego oraz lubelskiego. Odbędzie się 01 października br. w godz. 13.00 -14.00.

Zapraszamy do udziału.

ARP S.A.